Algemene Voorwaarden Eendhurenlimburg.nl

Huurder en bestuurder zijn minimaal 24 jaar of ouder en minimaal 1 jaar in het bezit van een rijbewijs. Onze voertuigen zijn origineel van uitvoering, wat inhoudt dat er originele stoelen en banken in zitten. De zittingen zijn berekend op een gewicht van 120 kg p.p. met een maximum laadgewicht van 400 kg per voertuig. incl bagage . In onze voertuigen (specifiek Citroën 2CV) zijn maximaal 4 inzittenden toegestaan.

Het voertuig wordt verhuurd zonder chauffeur en voor minimaal één dag, tenzij schriftelijk anders afgesproken.

Ophalen en terugbrengen

Bij dagverhuur dient het voertuig tussen 9.00 uur en 9.30 uur te worden opgehaald en wordt het voertuig dezelfde dag om 17:00 uur terug verwacht in Geleen, Spoorstraat 70. Op dit moment bieden wij enkel dagverhuur en een GALA-arrangement aan. Weekend- en meerdaags verhuur is op aanvraag.

Wanneer het voertuig, zonder bericht èn uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, te laat wordt teruggebracht, wordt een toeslag gerekend van € 20,- per half uur, berekend vanaf 15 minuten na oorspronkelijk afgesproken tijd.

Wanneer door toedoen van huurder het voertuig de eerstvolgende dag niet verhuurd kan worden, is huurder tevens verantwoordelijk voor de gederfde inkomsten. (€ 169,- incl. 21% BTW))

Brandstof
Het voertuig wordt verhuurd met een volle tank. Huurder is verantwoordelijk voor de verbruikte brandstof tijdens de huurperiode en dient het voertuig dan ook volledig volgetankt weer in te leveren. Wanneer huurder het voertuig niet volgetankt retourneert, worden de brandstofkosten in rekening gebracht, vermeerderd met € 15,00 handelingskosten.

Borgsom
De borgsom per gehuurd voertuig bedraagt € 300,- en maximaal € 600,- bij huur van 2 of méér voertuigen. Dit bedrag wordt ten allen tijde contant en voorafgaand aan de huurperiode voldaan! Het huurtarief dient contant of per betaalverzoek, eveneens voorafgaand aan vertrek te worden voldaan. De borgsom wordt na de huur periode teruggegeven, zo nodig verminderd met de eventuele bijkomende kosten. In geval van schade zal naar oordeel van EendHurenLimburg of de verhuuragent de gehele borg achter worden gehouden totdat een erkend schade-expert de schade heeft beoordeeld. Hierna zal de eventueel resterende borg worden terug betaald.

Reserveren
Een voertuig kan telefonisch, per mail, via de site www.eendhurenlimburg.nl en per Whatsapp worden gereserveerd. De reservering is definitief bij een schriftelijk akkoord, een volledig ingevulde huurovereenkomst voorzien van de handtekeningen van huurder en verhuurder of wanneer de huurprijs op voorhand is ontvangen.

De reservering kan tot 48u vóór betreffende datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 48 uur zijn we genoodzaakt om het volledige huurtarief in rekening te brengen.

Schade
Reparaties aan het voertuig zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder zijn niet toegestaan. Eventuele boetes worden op de huurder verhaald alsmede eventuele schades. Bij het afhalen van de auto wordt er een kopie van het rijbewijs van elke chauffeur gemaakt.
De auto’s van EendHurenLimburg zijn WA verzekerd als verhuurauto. Het eigen risico bij schade door schuld bedraagt maximaal € 1250,- per voertuig, per gebeurtenis. Bij diefstal van het gehuurde voertuig is huurder verantwoordelijk voor volledige schade. Hiervoor geldt de laatst bekende Taxatiewaarde.

Aansprakelijkheid
1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het voertuig wordt toegebracht.
2. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
3. In geval van aanhouding, ongeval, schade of diefstal, is huurder verplicht verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. Huurder is verplicht de door verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk dan wel nodig politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken.

Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk worden gesteld.

Het huren van een voertuig is voor eigen risico. eendhurenlimburg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade van gebruikte arrangementen of gebruik van een van haar voertuigen.

eendhurenlimburg.nl
Spoorstraat 70
6161 AD Geleen
info@eendhurenlimburg.nl
Tel: +31653667239