Algemene Voorwaarden  weekeendjeweg.com en Eendhurenlimburg.nl

De bestuurder is 24 jaar of ouder en minimaal 1 jaar in het bezit van een rijbewijs. onze 2cv’s zijn origineel van uitvoering, dit betekend dat er originele stoelen en banken in zitten, deze zijn maximaal berekend op een gewicht van 120kg p.p. met een maximum laadgewicht van 400 kg per voertuig. incl bagage .

De auto wordt verhuurd zonder chauffeur en voor minimaal een dag, tenzij schriftelijk anders afgesproken.

Ophalen en terugbrengen

Bij dagverhuur kan de auto tussen 9.00 uur en 9.30 uur worden opgehaald en wordt de auto dezelfde dag voor 17:00 uur terug verwacht in Geleen, Vuling 17. Bij weekendverhuur mag de auto vrijdagavond tussen 19.30 uur en 20.00 uur worden opgehaald en zondagavond voor 17:00 uur teruggebracht.

Verhuurder bepaalt of huren per uur op die dag mogelijk is.

Wanneer de auto te laat wordt teruggebracht, zijn daar kosten aan verbonden (€ 20,- per uur). Als bovendien de auto de volgende dag niet verhuurd kan worden om welke reden dan ook, betaalt de huurder de verhuurkosten voor de daaropvolgende dag.

Brandstof
De brandstofkosten zijn voor rekening van de huurder. De auto rijdt op euro 98 (E5). De auto wordt verhuurd met een volle tank en wordt met een volle tank teruggebracht. Wanneer de huurder geen volle tank aflevert, worden de brandstofkosten in rekening gebracht, vermeerderd met € 10,00 voor handelingskosten.

Borgsom
De borgsom voor verhuur bedraagt € 300,- en maximaal € 600,- bij huur van meerdere auto’s . Dit bedrag wordt, samen met de huurprijs, vooraf voldaan in contanten minus de eventuele aanbetaling. De borgsom wordt, na de huur periode, teruggegeven verminderd met de eventuele bijkomende kosten. In geval van schade zal naar oordelen van weekeendjeweg.com of de verhuuragent de gehele borg achter worden gehouden totdat een erkend schade-expert de schade heeft beoordeeld. Hierna zal de eventueel resterende borg worden terug betaald.

Reserveren
Een auto kan telefonisch worden gereserveerd. De reservering is definitief bij een volledig ingevulde huurovereenkomst voorzien van de handtekeningen van de huurder en de verhuurder of wanneer een deel van de huurprijs, minmaal € 50,-, is ontvangen.

Schade
Reparaties aan de auto zonder toestemming van de verhuurder zijn niet toegestaan. Eventuele boetes worden op de chauffeur verhaald als mede schade e.d. Bij het afhalen van de auto wordt er een kopie van het rijbewijs van elke chauffeur gemaakt.
De eendjes van weekeendjeweg.com zijn WA/Casco verzekerd als verhuurauto. Het eigen risico bij schade bedraagt maximaal € 750,-.  Diefstal van de 2CV is voor rekening van de huurder. Taxatiewaarde is de geldende verzekeringswaarde. Eigen risico kan verlaagd worden tot 250,- tegen betaling van 15,- euro

Aansprakelijkheid
1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de auto mocht worden toegebracht.
2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
3. In geval van schade of verlies, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken.

Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk worden gesteld.

Het huren van de 2cv6 is voor eigen risico. Weekeendjeweg.com / eendhurenlimburg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade van gebruikte arrangementen of gebruik van een van de auto´s.

weekeendjeweg.com/ eendhurenlimburg.nl
Vuling 17
6162at Geleen
info@eendhurenlimburg.nl
Tel: +31651321606